19210

Erdély térképe: A Kárpát térség hegy és vízrajza

2016. évi Eke tábor=Borszék környéke:
http://www.erdelyiturak.ro/Gyergyoi-havasok_terkep.html
http://ekegyergyo.ro/index.php/xxv-eke-vandortabor/eke-vandortabor-turak

http://www.erdelyiturak.ro/terkepek/giurgeului_gyergyoi-havasok.jpg
http://onlinekonyv.info/wass-albert-a-funtineli-boszorkany/
http://www.erdelyiturak.ro/terkepek/caliman_kelemen-havasok_ny.jpg
.
EKE tábor http://www.eke.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=6
2015. http://vt.cseke.ro/ Térkép: http://www.cseke.ro/hirek/hargita+t%C3%A9rk%C3%A9p.html
Tusnádfürdő környéke: http://oterkep.blogspot.hu/2009/11/tusnadfurdo-es-kornyeke.html
http://www.erdelyiturak.ro/Csiki-havasok_terkep.html

Radnai-havasok
Görgényi-havasok
http://www.gorgenyi.ro/dimap/gorgenyi-2010

http://www.cseke.ro/

http://www.erdelyiturak.ro/terkepek.html

Retyezát INTERAKTÍV TURISTA TÉRKÉPE:
http://www.gmap.ro/#!lang=hu&loc=Carpatii_Meridionali_Muntii_Retezat
.
XXII. EKE Vándortábor 2013-ban
2012. évi meghívó és Program

ALAPISMERETEK:
http://turanaplo.blogspot.hu/2010/12/turistajelzesek-romaniaban.html
ROMÁN TÚLÉLŐSZÓTÁR:
http://radnaihavasok.ro/index.php?id=szotar
.
Erdélyi Szigethegység:
http://www.welcometoromania.ro/Apuseni/Apuseni_Harta_Obiective_m.htm
.
RADNAI-HAVASOK
http://radnaihavasok.ro/index.php?id=gpsterkep

.
RETYEZÁT :
http://www.retyezat.ro/index.php?id=terkepek#dimap
http://www.retyezat.ro/index.php?id=gpsterkep
.
WASS ALBERT disznai
Tanulságos történet Wass Alberttõl, az összetartás erejérõl

Tudják, én szegény fiú voltam és gyermekkoromban anyám elszegõdtetett a községhez disznópásztornak. Maguk most nevetnek, pedig a disznók elõtt megemelheti a kalapját minden ember. Tudják-e milyen jó szándékú, becsületes állatok azok? Három éven át jártam ki a legelõre velõk, tavasztól õszig. Megismertem õket. Hûségesek, tisztességesek. Értik? Szerettek engem! Pedig én nem is voltam disznó, csak ember... Nyelt egyet és egy pillanatig maga elé bámult a padlóra. Aztán folytatta: - Egy õszön makkoltatni küldtek föl a hegyekbe. Akkor történt, hogy farkasok kezdték kerülgetni a kondát. Volt a rám bízott állatok között egy, amelyik mindig külön járt a többitõl. Egy rühes, sovány kis süldõ. A többi nem tûrte meg maga között, mert, hogy maga alá piszkolt, fektiben. Mert a disznó nagyon tiszta állat, tudják-e, az elveri magától az ilyet. A konda szégyene volt ez a süldõ. És éppen erre mentek rá a farkasok. Reggel történt, alig valamivel virradat után. Éppen kitereltem az állatokat a karámból s álmosan dûtöttem neki hátamat egy bükkfának, amikor a visítást meghallottam. A kis rühes süldõ megint valamivel távolabb túrt a többitõl s azt cserkészték be a farkasok. Négyen támadtak reá egyszerre. De amikor én felütöttem fejemet a sivalkodásra, már valamennyi disznónak fönt volt a feje és a következõ pillanatban az egész konda összeröffent s mint egy roppant fekete henger rohant reá a farkasokra. Képzeljenek csak el kétszázegynéhány disznót, tömötten egymás mellett, fölemelt ormánnyal rohanni, fújva és fogcsattogtatva! Szempillantás alatt elkergették a farkasokat s a kis rühes süldõnek néhány harapáson kívül semmi baja nem történt. Én pedig sokat gondolkoztam akkoriban azon, hogy miért is védte meg a falka ezt az egyet, akit amúgy is kitaszított maga közül s akit azután sem fogadott vissza soha. De csak most jöttem rá: azért, mert disznó volt az is. Hát látjátok, ezért szeretnék disznó lenni. Mert irigylem a disznóktól a szolidaritást, ami az én emberi falkámból hiányzik. Mi tanokat hirdetünk és jelszavakat halmozunk jelszavakra, de közben mindenki csak önmagával törõdik, nemhogy a kisujját is mozdítaná másért. Ha akkor, ott az erdõn, az én disznófalkám is úgy viselkedik, mint ma az emberi társadalom: rendre az egész falkát fölfalhatták volna a farkasok. Mint ahogy az embereket is fölfalja rendre a gonoszság és az önzés. (Wass Albert)
.
.
.

VISSZA AZ AKTUALITÁSOK MENÜPONTHOZ